FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

PGSUS 2018/12 BİLANÇO ANALİZİ

PGSUS normal bir 2018 yılı geçirdi.Aslında cirosu fena değil ama bunu maalesef finansman giderlerinin yüksek olması sebebiyle kara yansıtamadı.Özellikle 2018/9’una göre karını %20 düşürdü.

Fakat piyasa bu karı daha düşük bekliyordu.Yatırımlar bitmek üzere bundan sonra hasat zamanı diye düşünüyorum

Şirketin karı 2017/12 : 501.063.098 iken %0,5 ’e yakın artarak 2018/12’sinde  502.117.015 olarak gerçekleşti.

Şirketin dönen varlıkları 2017/12 dönemine göre %35 arttı..

Duran varlıkları ise %90 arttı. Bu çok iyi bir sonuç.

Toplam varlıkların aynı dönemde %70 artış göstermesi şirketin güzel bir gelişim içinde olduğunu gösterir.

Toplam borçlar , Varlıklarının içinde %70’İNİ oluşturuyor .Hemen hemen thy’de de durum aynı.Bu şirketler yatırım yaptığı için başlarda böyle olması normal.

Kısa vadeli borçlar %100 arttı

Uzun vadeli borçlarda %90 arttı

Yolcu sayısı iyi bir şekilde artıyor.

Şirketin Büyüme politikasını olumlu ve sağlıklı buluyorum .İlerleyen dönemde de bu olumlu görüntünün devam etmesini bekliyorum.

Öz kaynak :2017/12  2.484.638.206 iken 2018/12: 3.715.447.648 %45 bir artış oldu.

Bu çok iyi bir rakam yıllık bazda baktığımızda şirketin finansal olarak ne kadar doğru yönetildiğinin gösterir.Öz kaynak kontrolu bir şirketten en önemli unsurlardan birisidir.

Satışlar bölümüne geçtiğimiz zaman 2017/12 satışlar  5.348.573.409 iken 2018/12 döneminde  %60  artarak 8.296.736.033 olarak gerçekleşti.Satış maliyetleri aynı döneme göre biraz arttı %45 civarında.

Satışların: %30’i yurt dışı %70 yurt içi

 Bunların yanında brüt kar 2017/12 774.799.100 iken 2017/12 1.263.178.156 olarak gerçekleşti .Gayet güzel bir gelişim

Şirket karının %100 ‘ünü esas faaliyetlerinde elde etti.

 Favök:2017/12   603.267.781 iken  2018/12: 542.265.846 düşüş %10

Burası biraz düşünülmeli.Bundan sonraki dönemde daha dikkatli inceleyeğiz.Düşüş devam etememeli

Finansman giderleri yükseldi fakat büyük bir yükseliş değil.Bu da normal

Şirketin 2018/12 aktif büyümesi %69 olarak gerçekleşti 2017/12’inde

De %43 olarak gerçekleşmişti , aktif büyüme oranı gayet sağlıklı

Net satış satış büyümesi %60 olarak gerçekleşti.Bu çok iyi

 F/k:2,93 olarak gerçekleşti.Geçen sene de aynı dönem de aynı 4,15 fk’sı vardı.Piyasa ortalama olarak şirket son 1 senedir 4 ortalama ile işlem görüyor.

Aktif devir hızı Aynı

Alacak devir hızı yükseldi

Özsermaye karlılığını %24’lerden  %16’lara düştü.%16 OLARAK gerçekleşmesi fena değil fakat düşmesi iyi değil 2019/3 çeyrekte yine bu veriyide dikkatlice inceleyeceğiz

Hisse başına kazanç 4,91 lerden 4,96’lere çıktı bu artık şirketin hisselerinin daha da değerli olduğunu gösterir.

Cari oran:1,24 olarak gerçekleşti.Bu da şirketin her 1 tl borç alması karşılığında Geride 1,24 tl’sinin olduğunu gösterir yani şirketin genel olarak nakit sıkıntısı da bulunmuyor fakat sınırda .Bu oran geçen sene 1,67 lerdeydıi zaten kısa vadeli borçlar arttığı için bu oranında biraz düşmesi normaldir.

Genel olarak cironun yükselmesi , brüt karın yükselmesi gayet olumlu fakat şirketin bilançosu henüz oturmadı yatırımlar adam gibi bitene kadar da bu gel-gitler devam edecek.

Piyasa değerinin 1/3 ‘üne işlem görüyor.

Benim beklentim cironun en az ½ oranında işlem görmesidir.

2019/3 dönem bilançosu önemli, en azından rakamların oturması açısından  çok önemli

PD/DD:0,82

FK:2,91

 

MENÜ

TATLIBİRLİK21

Tweets

TOP